Nieuwe ‘Adherence and Competence Scale’

Vanuit het Anna Freud Centre is er enige tijd geleden een nieuwe ‘Adherence and Competence Scale’ uitgebracht! De MBT competenties zijn nu geordend in verschillende domeinen: structuur, niet wetende houding, mentaliserend proces, pre-mentaliserende modi, affectief...

NIEUW: Overgangsregeling MBT Systeemtherapeut

Nu ook de MBT Systeemtherapeuten zich kunnen registreren is er tot 31 december 2023 een overgangsregeling van kracht voor alle reeds ingeschreven MBT behandelaren die daar gebruik van willen maken. Meer informatie over deze overgangsregeling vind je...

Nieuwe kwalificatie-eisen

Naar aanleiding van de nieuw uitgebrachte ‘Adherence and Competence Scale’ zijn ook de kwalificatie-eisen en competenties van de verschillende MBT registraties aangepast zodat ze aansluiten bij deze recente ontwikkelingen van het AFC. Daarnaast is er voor gekozen in...