Kwalificatie-eisen MBT Therapeut

Instroomcriteria, opleidingseisen en competenties MBT Therapeut

Instroomcriteria

  • MBT Basistherapeut
  • BIG-geregistreerd GZ-psycholoog (i.o), psychotherapeut (i.o), klinisch psycholoog (i.o), orthopedagoog-generalist (i.o.) of psychiater (i.o), en/of orthopedagoog-generalist (i.o.)

Opleidingseisen

Cursus

  • Door het MBT Register geaccrediteerd specialistisch of thematisch cursorisch onderwijs: minimaal 18 punten (zie website register voor MBT-geaccrediteerd cursorisch onderwijs).
  • Geadviseerd cursorisch onderwijs: MBT en Trauma.

Competentiegerichte supervisie

  • Minimaal 20 sessies bij een geregistreerde MBT Supervisor, waarbij de duur van een sessie afhangt van het aantal supervisanten (zie supervisiereglement).
  • Verslag van alle sessies volgens format en een positieve schriftelijke rapportage door de supervisor aan de hand van de competenties.
  • Onafhankelijke toetsing van de competenties door een via het Register aangewezen supervisor (voor opdracht en beoordeling, zie: ‘Criteria voor films en reflectieverslag voor MBT Therapeut’ en ‘Beoordeling filmmateriaal en reflectieverslag MBT Therapeut’).

Werkervaring

Aantoonbaar MBT uitoefenen:

  • Behandelde patiënten: min. 2-4 casussen (setting mag individueel en/of groep zijn).
  • Doelgroep: patiënten met persoonlijkheidsstoornissen of ernstige psychiatrische problematiek.

Specifieke kennis en competenties MBT Therapeut

De MBT Therapeut beschikt over de kennis en competenties van een MBT Basistherapeut (zie kwalificatie-eisen MBT Basistherapeut), aangevuld met de volgende specifieke competenties van de MBT Therapeut:

Algemene modelkennis t.a.v. assessment en behandelproces

  • Kennis over hoe klachten samenhangen met interpersoonlijke patronen.
  • Het herkennen en hanteren van overdracht en tegenoverdracht vanuit MBT-model.
  • De behandeling maakt actief gebruik van de therapeutische relatie om problemen in mentaliseren en de gevolgen ervan op te sporen en aan te pakken.

Specifieke competenties: taakfocus

  • In staat zijn tot een nauwkeurig assessment van de problematische interpersoonlijke patronen in samenhang met de klacht/hulpvraag.
  • In staat zijn om een behandelplan op stellen vanuit een mentaliserend kader, waarin behandeldoelen een dynamische formulering bevatten die het interpersoonlijke patroon omschrijft dat aan de basis van het behandeldoel ligt.
  • Het kunnen hanteren van commitmentproblemen en crisissituaties vanuit het MBT-model.

Modeltechnische competenties (kan gemeten worden a.d.h.v. de MBT Adherence en Competence Scale)

  • In staat zijn de verschillende stappen van het interventieniveau “mentaliseren in de relatie” met de patiënt te doorlopen.
  • Mentaliseren van de tegenoverdracht.

Metacompetenties

  • Het vermogen om de kerndoelstellingen en strategieën van een mentaliserende benadering toe te passen op een systeem (bijv. afdeling, team, systeem van een patiënt) met als doel een mentaliserende focus te behouden.
  • Het vermogen om te reflecteren op het eigen functioneren en te identificeren waar problemen met het eigen functioneren interfereerden met goede zorg.
  • Het vermogen om de samenhang tussen het behandelproces en de resultaten te verbinden via elementen van coherentie, consistentie en continuïteit.

Onderhoudstraject

  • De MBT Therapeut is verbonden aan een MBT-programma of voert MBT-behandelingen uit.
  • Deelname aan MBT-specifieke intervisie en/of supervisie (minimaal 4 keer per jaar).
  • Cursus: minimaal 30 punten in 5 jaar.