Kwalificatie-eisen MBT Basistherapeut

Instroomcriteria, opleidingseisen en competenties MBT Basistherapeut

Instroomcriteria

  • Minimaal HBO-niveau1
  • Werkzaam in GGZ en/of Jeugdhulp

Opleidingseisen

Cursus

  • Door het Anna Freud Centre (AFC) gelicentieerde basiscursus MBT.

Competentiegerichte supervisie

  • Minimaal 16 sessies bij een geregistreerde MBT Supervisor Basistherapeut of MBT Supervisor (bij voorkeur disciplinespecifiek): 1 sessie komt overeen met individueel 45 minuten of in duo 60 minuten (voor grotere groepen: zie supervisiereglement).
  • Verslag van alle sessies volgens format en een positieve schriftelijke rapportage van de supervisor aan de hand van de basiscompetenties.

Werkervaring

Aantoonbaar MBT uitoefenen:

  • Behandelde patiënten: min. 2-4 casussen (setting mag individueel, groep en/of systeem zijn).
  • Doelgroep: patiënten met persoonlijkheidsstoornissen of ernstige psychiatrische problematiek.

Specifieke kennis en competenties MBT-Basistherapeut

Algemene modelkennis

  • Kennis van het ontwikkelingsmodel van psychopathologie van MBT en het doel en de rationale van de behandeling.
  • Mentaliserend profiel kunnen maken aan de hand van de dimensies en het herkennen van de pre-mentaliserende modi.
  • Kennis over de doelen en focus van de behandeling (behandelproces en behandelstrategie).

Modeltechnische competenties (kan gemeten worden a.d.h.v. de MBT Adherence en Competence Scale)

  • De therapeut bewaakt de structuur van een MBT behandeling.
    • Andere focus afhankelijk van de fase van de behandeling (begin, midden, eind).
    • Structuur binnen sessie (begin – midden – eind).
  • De therapeut heeft een niet-wetende, authentieke, onderzoekende therapeutische houding.
  • De therapeut is in staat om een mentaliserend proces op gang te brengen en maakt hierbij gebruik van de volgende interventies/interventieprincipes:
    • Spanningsregulatie
    • Procestechnieken (stop en sta stil, stop, luister, kijk, stop en rewind)
    • Empathische validering
    • Tegenbewegingen (contrary moves)
  • De therapeut herkent de verschillende vormen van verlies van mentaliseren (pretend, psychisch equivalent, teleologisch) en kan interventies toepassen om het mentaliseren weer te herstellen.
  • De therapeut is in staat te bewegen naar een mentaliserend affectief narratief en is hierbij gericht op:
    • affect identificatie en interpersoonlijke affectherkenning;
    • exploreren van significante gebeurtenissen of interacties via traject van affect identificatie (functionele mentaliserende analyse);
    • affect focus.

Aanbevolen onderhoudstraject

De registratie als MBT Basistherapeut kent geen herregistratieregeling. Wel wordt aan basistherapeuten geadviseerd om ofwel continuerende supervisie te volgen, ofwel deel te nemen aan MBT-specifieke groepsintervisie en/of supervisie (minimaal 4 keer per jaar).

1 Ook is op verzoek toegestaan: minimaal MBO-opleiding aangevuld met vijf jaar relevante werkervaring en vijf dagen vervolgopleiding binnen het vakgebied.