Kwalificatie-eisen MBT Vaktherapeut

Instroomcriteria, opleidingseisen en competenties MBT Vaktherapeut

Instroomcriteria

  • MBT Basistherapeut + vooropleiding in één van de vaktherapieën.

Opleidingseisen

Cursus

  • Door het MBT Register geaccrediteerd specialistisch of thematisch cursorisch onderwijs: minimaal 18 punten (zie website Register voor MBT-geaccrediteerd cursorisch onderwijs).
  • Geadviseerd cursorisch onderwijs: MBT en Vaktherapie.

Competentiegerichte supervisie

  • Minimaal 20 sessies bij een geregistreerde MBT Supervisor (waarvan minimaal 10 sessies door een MBT Supervisor Vaktherapie), waarbij de duur van een sessie afhangt van het aantal supervisanten (zie supervisiereglement).
  • Verslag van alle sessies volgens format en een positieve schriftelijke rapportage door de supervisor aan de hand van de competenties.
  • Onafhankelijke toetsing van de competenties door een via het Register aangewezen supervisor (voor opdracht en beoordeling, zie: ‘Criteria voor films en reflectieverslag voor MBT Vaktherapeut’ en ‘Beoordeling filmmateriaal en reflectieverslag MBT Vaktherapeut’).

WerkervaringAantoonbaar MBT uitoefenen:

  • Behandelde patiënten: min. 2-4 casussen (setting mag individueel en/of groep zijn).
  • Doelgroep: patiënten met persoonlijkheidsstoornissen of ernstige psychiatrische problematiek.

Specifieke kennis en competenties MBT Vaktherapeut

De MBT Vaktherapeut beschikt over de kennis en competenties van een MBT Basistherapeut (zie kwalificatie-eisen MBT Basistherapeut), aangevuld met de volgende specifieke competenties van de MBT Vaktherapeut:

Algemene modelkennis t.a.v. assessment en behandelproces

  • Het vermogen om het proces in de vaktherapie (op individueel en groepsniveau) goed te begrijpen en nauwkeurig te beschrijven in concepten van het MBT-model.
  • De MBT-vaktherapie heeft als doel om het mentaliseren over zichzelf, anderen en de relatie te bevorderen. De weg waarlangs dit gebeurt, verloopt merendeels via impliciete processen, bijv. via het maken van beeldende producten, beweging, muziek en/of drama. Daarbij representeert het proces van het maken en/of doen de mentale toestanden van de patiënt. Daarnaast ontstaat er in vaktherapie een tastbaar product of proces waarover het mentaliseren wordt bevorderd, zowel bij de maker als eventueel bij de andere groepsleden. Vooral het mentaliserend proces van het genereren en uitwisselen van betekenissen staat binnen de vaktherapieën centraal: de reis, niet de bestemming.

Specifieke competenties: taakfocus

  • Het vertalen van de behandeldoelen uit het behandelplan van de patiënt naar doelen binnen de vaktherapie.
  • De vaktherapie moet een duidelijke, doelgerichte focus hebben, passend bij het behandelplan.
  • Een assessment kunnen maken van mentaliserend vermogen (modi en dimensies) en aandachtspunten voor vaktherapie hieruit kunnen formuleren.
  • Het vermogen om binnen de sessie het mentaliseren van het ontstane proces in de sessie te stimuleren.
  • In staat processen van binnen de vaktherapie te generaliseren naar buiten.

Modeltechnische competenties (kan gemeten worden a.d.h.v. de MBT Adherence en Competence Scale)

  • Specifieke interventies kunnen doen om binnen de vaktherapie een mentaliserend proces te stimuleren bij patiënten, met speciale aandacht voor de overgang van impliciet naar expliciet mentaliseren.
  • Gebruikmaken van transference tracers om verbinding met buiten te maken.
  • Gebruikmaken van affect focus en relationeel mentaliseren (herstellen van contactbreuken en gebruik van tegenoverdracht) ten dienste van taakfocus.

Metacompetenties

  • Het vermogen om vanuit een mogelijk solitaire positie binnen het team inhoudelijk verbinding met de andere therapievormen te maken en te behouden t.b.v. consistentie en constantie.
  • Een actieve bijdrage kunnen leveren aan het mentaliserend milieu op het niveau van patiënten en het behandelteam.

Onderhoudstraject

  • De MBT Vaktherapeut is verbonden aan een MBT-programma of voert MBT-behandelingen uit.
  • Deelname aan MBT-specifieke groepsintervisie en/of supervisie (minimaal 4 keer per jaar).
  • Cursus: minimaal 30 punten in 5 jaar.