Kwalificatie-eisen MBT Systeemtherapeut

Instroomcriteria, opleidingseisen en competenties MBT Systeemtherapeut

Instroomcriteria

  • MBT Basistherapeut + vooropleiding passend bij de uitvoering van de functie van Systeemtherapeut (HBO+).
  • Registratie als:
    • BIG-geregistreerd GZ-psycholoog (io), Psychotherapeut (io), Klinisch Psycholoog (io) of Psychiater (io) en/of:
    • NVRG-geregistreerd Systeemtherapeut of Systeemtherapeutisch Werker.

Opleidingseisen

Cursus

  • Door het MBT Register geaccrediteerd specialistisch of thematisch cursorisch onderwijs: minimaal 18 punten (zie website Register voor MBT-geaccrediteerd cursorisch onderwijs).
  • Geadviseerd cursorisch onderwijs: MBT-F-training.

Competentiegerichte supervisie

  • Minimaal 20 sessies bij een geregistreerde MBT Supervisor (waarvan minimaal 10 sessies door een MBT Supervisor Systeemtherapie), waarbij de duur van een sessie afhangt van het aantal supervisanten (zie supervisiereglement).
  • Verslag van alle sessies volgens format en een positieve schriftelijke rapportage door de supervisor aan de hand van de competenties (‘Supervisorverklaring MBT Systeemtherapeut eigen supervisor’).
  • Onafhankelijke toetsing van de competenties door een via het Register aangewezen supervisor (voor opdracht en beoordeling, zie: ‘Criteria voor films en reflectieverslag voor MBT Systeemtherapeut’ en ‘Beoordeling filmmateriaal en reflectieverslag MBT Systeemtherapeut’).

Werkervaring

Aantoonbaar MBT uitoefenen:

  • Behandelde patiëntsystemen: min. 2-4 casussen.
  • Doelgroep: systemen waar bij minimaal 1 gezinslid sprake is van een persoonlijkheidsstoornis of ernstige psychopathologie/psychiatrische problematiek, waaronder bijv. ook de gedragsstoornissen en/of hechtingsstoornissen binnen de jeugdhulp vallen.

Specifieke kennis en competenties MBT Systeemtherapeut

 

De MBT Systeemtherapeut beschikt over de kennis en competenties van een MBT Basistherapeut (zie kwalificatie-eisen MBT Basistherapeut) aangevuld met de volgende competenties van de MBT Systeemtherapeut:

Algemene modelkennis t.a.v. assessment en behandelproces

  • Kennis over hoe klachten samenhangen met interpersoonlijke patronen binnen het systeem en in de therapeutische relatie.
  • Het herkennen en hanteren van overdracht en tegenoverdracht vanuit het MBT-model.
  • De behandeling maakt actief gebruik van de interpersoonlijke processen binnen het systeem en de therapeutische relatie om problemen in mentaliseren en de gevolgen ervan op te sporen en aan te pakken.

Specifieke competenties: taakfocus

  • In staat zijn tot het opstellen van een Mentaliserend Gezinsprofiel, waarin de samenhang tussen de sterke en zwakke kanten in het mentaliseren van de verschillende gezinsleden en de klacht/hulpvraag naar voren komt.
  • In staat zijn tot een nauwkeurig assessment van de problematische interpersoonlijke patronen binnen het systeem in samenhang met de klacht/hulpvraag.
  • In staat zijn om een (systeem)behandelplan op stellen vanuit een mentaliserend kader, waarin behandeldoelen een dynamische formulering bevatten die het interpersoonlijke patroon omschrijft dat aan de basis van het behandeldoel ligt.
  • Het kunnen hanteren van (systeem)commitmentproblemen en (systeem)crisissituaties vanuit het MBT-model.

Modeltechnische competenties (kan gemeten worden a.d.h.v. de MBT-F Adherence en/of Competence Scale)

  • In staat zijn spelvormen in te zetten om het metalliseren in het algemeen te bevorderen en/of rond specifieke problematische interactiepatronen.
  • In staat zijn de verschillende stappen van de MBT-F-loop met het gezin te doorlopen (interpersoonlijk mentaliseren met systemen).
  • Mentaliseren van de tegenoverdracht (therapist use of self).

Metacompetenties

  • Het vermogen om de kerndoelstellingen en strategieën van een mentaliserende benadering toe te passen op een systeem (bijv. afdeling, team, systeem van een patiënt) met als doel een mentaliserende focus te behouden.
  • Het vermogen om te reflecteren op het eigen functioneren en te identificeren waar problemen met het eigen functioneren interfereerden met goede zorg.
  • Het vermogen om de samenhang tussen het behandelproces en de resultaten te verbinden via elementen van coherentie, consistentie en continuïteit.

Onderhoudstraject

  • De MBT Systeemtherapeut is verbonden aan een MBT-programma of voert MBT-F-behandelingen uit.
  • Deelname aan MBT-specifieke groepsintervisie en/of supervisie (minimaal 4 keer per jaar).
  • Cursus: minimaal 30 uur in 5 jaar.