Kwalificatie-eisen MBT Sociotherapeut

Instroomcriteria, opleidingseisen en competenties MBT Sociotherapeut

Instroomcriteria

  • MBT Basistherapeut + vooropleiding passend bij de uitvoering van de functie Sociotherapeut.

Opleidingseisen

Cursus

  • Door het MBT Register geaccrediteerd specialistisch of thematisch cursorisch onderwijs: minimaal 18 punten (zie website Register voor MBT-geaccrediteerd cursorisch onderwijs).
  • Geadviseerd cursorisch onderwijs: MBT en Crisis, MBT en Sociotherapie.

Competentiegerichte supervisie

  • Minimaal 20 sessies bij een geregistreerde MBT Supervisor (waarvan minimaal 10 sessies door een MBT Supervisor Sociotherapie), waarbij de duur van een sessie afhangt van het aantal supervisanten (zie supervisiereglement).
  • Verslag van alle sessies volgens format en een positieve schriftelijke rapportage door de supervisor aan de hand van de competenties.
  • Onafhankelijke toetsing van de competenties door een via het Register aangewezen supervisor (voor opdracht en beoordeling, zie: ‘Criteria voor films en reflectieverslag voor MBT Sociotherapeut’ en ‘Beoordeling filmmateriaal en reflectieverslag MBT Sociotherapeut’).

Werkervaring

Aantoonbaar MBT uitoefenen:

  • Behandelde patiënten: min. 2-4 casussen (setting mag individueel en/of groep zijn).
  • Doelgroep: patiënten met persoonlijkheidsstoornissen of ernstige psychiatrische problematiek.

Specifieke kennis en competenties MBT Sociotherapeut

De MBT Sociotherapeut beschikt over de kennis en competenties van een MBT Basistherapeut (zie kwalificatie-eisen MBT Basistherapeut), aangevuld met de volgende specifieke competenties van de MBT Sociotherapeut:

Algemene modelkennis t.a.v. assessment en behandelproces

  • Kennis over hoe problemen op het vlak van commitment, crisis en sociaal-maatschappelijk functioneren samenhangen met onderliggende interpersoonlijke patronen.
  • Het herkennen van overdracht en tegenoverdracht vanuit MBT-model.

Specifieke competenties: taakfocus

  • Grote vaardigheid in het in kaart brengen van alle facetten van het sociaal-maatschappelijk functioneren en van daaruit het opstellen van doelen.
  • Uit de doelen m.b.t. het sociaal-maatschappelijk functioneren een concreet stappenplan kunnen maken en vanuit een mentaliserende houding patiënten kunnen begeleiden in het uitvoeren van het stappenplan.
  • Het vermogen om op een consistente en coherente manier om te gaan met frequent voorkomende klinische problemen, in het bijzonder het hanteren van commitment problemen via outreachend werk en het hanteren van crises (inclusief crisistelefoons).
  • Een inhoudelijk goed signaleringsplan kunnen maken vanuit mentaliserend kader.
  • Psycho-educatie kunnen geven vanuit een mentaliserend kader (bijvoorbeeld over het behandelmodel, de diagnose, de afspraken en de behandelovereenkomst) aan de hand van individuele, actuele voorbeelden afgestemd op het actuele spanningsniveau van de patiënt.

Modeltechnische competenties (kan gemeten worden a.d.h.v. de MBT Adherence en Competence Scale)

  • Gebruikmaken van transference tracers om verbinding met buiten te maken.
  • Gebruikmaken van affectfocus en tegenoverdracht bij mentaliseren over crisis en/of commitmentproblemen en/of sociaal-maatschappelijk functioneren.
  • Relationeel mentaliseren (herstellen contactbreuken en gebruik tegenoverdracht) ten dienste van taakfocus.

Metacompetenties

  • Het vermogen om te reflecteren op het eigen werk en te identificeren waar problemen met mentaliseren van de kant van de therapeut interfereren met goede zorg.
  • Een actieve bijdrage kunnen leveren aan het mentaliserend milieu op het niveau van patiënten, collega-sociotherapeuten en het behandelteam met bijzondere aandacht voor processen.
  • Overzicht op het behandelproces, in perspectief houden van de behandelfase.

Onderhoudstraject

  • De MBT Sociotherapeut is verbonden aan een MBT-programma of voert MBT-behandelingen uit.
  • Deelname aan MBT-specifieke groepsintervisie en/of supervisie (minimaal 4 keer per jaar).
  • Cursus: minimaal 30 uur in 5 jaar.