De opleiding tot MBT-behandelaar

Het Register MBT kent drie verschillende opleidingsniveaus.

Basisniveau: MBT Basistherapeut

Iedereen die werkzaam is binnen de GGZ en/of de Jeugdhulp en die een passende vooropleiding heeft gedaan, kan de opleiding doen tot MBT Basistherapeut. Je beschikt dan over de basiscompetenties voor het uitvoeren van een MBT-behandeling. Je kan o.a. het mentaliserend vermogen van iemand goed inschatten en bent in staat je tijdens de behandeling primair te richten op het bevorderen van een mentaliserend proces.

 

Specialistisch niveau: MBT Therapeut, MBT Sociotherapeut, MBT Vaktherapeut en MBT Systeemtherapeut

Afhankelijk van je discipline kun je je daarna op verschillende specialistische niveaus registreren. Je beschikt dan over de bij jouw discipline behorende specialistische competenties om het mentaliseren te bevorderen rond bijv. specifieke processen, zoals het mentaliseren binnen de therapeutische relatie (MBT Therapeut) of het mentaliseren binnen gezinsrelaties (MBT Systeemtherapeut), of de specialistische competenties op een specifieke taakgebied (MBT Sociotherapeut) en/of specifieke werkwijze te combineren met MBT (MBT Vaktherapeut).

 

Supervisorschap

Ben je geregistreerd op specialistisch niveau, dan kun je doorgroeien naar het supervisorschap door het volgen van een erkende supervisorenopleiding. Je mag dan supervisie geven in het kader van registratietrajecten aan MBT Basistherapeuten in opleiding en vanuit je eigen discipline ook supervisies geven op specialistisch niveau.

 

Meer informatie over de verschillende (her)registratie-eisen en competentieprofielen vind je hier:

Starten met een MBT-opleiding

Elk opleidingstraject bestaat uit een combinatie van cursorisch onderwijs, supervisie en het opdoen van ervaring met MBT-behandelingen. Geadviseerd wordt te starten met de basistraining MBT. Daarna kun je op zoek naar een supervisor en beginnen met je eerste MBT-behandelingen.

Supervisie

Supervisies tellen pas mee voor registratie nadat de basistraining is afgerond. Alle in het MBT register ingeschreven supervisoren (i.o.) zijn bevoegd tot het geven van supervisie aan MBT Basistherapeuten in opleiding. Supervisoren die hun opleiding hebben afgerond zijn daarnaast bevoegd om supervisie te geven t.b.v een registratie op specialistisch niveau binnen hun eigen discipline. Bekijk het supervisiereglement voor alle eisen aan supervisie (ook terug te vinden bij de supervisiedocumenten).