Stichting Registratie MBT

wil bijdragen aan de kwaliteit van de geboden MBT-behandelingen in Nederland door het beheren van een register met gekwalificeerde MBT-behandelaren. Daarnaast geeft het informatie over de kwaliteitseisen en erkende opleidingsroutes naar de verschillende MBT-registraties. Op de website is een overzicht te vinden van al het erkende MBT-onderwijs in Nederland voor behandelaren die zich in de methodiek willen bekwamen.

Mentaliseren

verwijst naar het vermogen van mensen om betekenis te geven aan hun eigen gedrag en dat van anderen. Het besef dat ons handelen beïnvloed wordt door onze binnenwereld, onze gedachten, gevoelens, intenties en verlangens. En het besef dat dit bij anderen ook zo is. Hoe beter we kunnen mentaliseren, hoe beter we in staat zijn onszelf en anderen te begrijpen, hoe beter we met onze emoties om kunnen gaan en hoe beter we in staat zijn onze relaties vorm te geven.

Mentalization Based Treatment (MBT)

focust op het versterken van het mentaliserende vermogen van iemand en blijkt effectief bij verschillende soorten klachten en problemen. Het is een bewezen effectieve behandeling voor persoonlijkheidsstoornissen en is opgenomen in de Zorgstandaarden als een richtlijnbehandeling. Daarnaast vindt er steeds meer onderzoek plaats naar de bredere toepassingsmogelijkheden van MBT, zoals bij somatoforme stoornissen, eetstoornissen, depressies, traumagerelateerde klachten, maar bijvoorbeeld ook bij psychotische problematiek.

Voor cliënten

Wilt u weten of uw behandelaar een MBT-registratie heeft of zoekt u een gekwalificeerde MBT-behandelaar? Kijk dan eens in het Register.

Voor professionals

Wilt u meer weten over MBT-opleidingstrajecten en registratie in het Register? Klik dan op onderstaande button.