Vanuit het Anna Freud Centre is er enige tijd geleden een nieuwe ‘Adherence and Competence Scale’ uitgebracht! De MBT competenties zijn nu geordend in verschillende domeinen: structuur, niet wetende houding, mentaliserend proces, pre-mentaliserende modi, affectief narratief en relationeel mentaliseren. Ook zijn MBT competenties nader uitgewerkt en zijn nieuwe ontwikkelingen geïntegreerd zoals de dimensies of bv. een concept als tegen-bewegingen. Op de website van het Register is de nieuwe adherence scale hier terug te vinden. De moeite van het bekijken waard!