Stichting Registratie MBT

Het Register MBT wordt beheerd door de Stichting Registratie MBT (SRMBT). De SRMBT bestaat uit het bestuur en de Commissie Uitvoering Registratie (CUR). De CUR is belast met het uitvoeren van het registratie- en accreditatiebeleid. Zij toetst alle aanvragen, kent accreditaties toe en wijst onafhankelijke supervisoren aan t.b.v. de beoordeling van de bandjes en reflectieverslagen bij een registratieaanvraag op specialistisch niveau.

Huidige samenstelling bestuur

  • Lidewij Gerits, voorzitter (vrijgevestigde prakijk)
  • Peter Bleumer, secretaris (GGZ Breburg)
  • Femke Kwak, penningmeester (Altrecht)

Huidige samenstelling CUR

  • Jannet Hagenaars (NPI)
  • Ingrid van den Berg (Dimence Jeugd)

Contact

Voor vragen over het Register of contact met het bestuur kan een e-mail gestuurd worden naar: info@register-mbt.nl

 

 

Samenwerking

De belangrijkste samenwerkingspartner van SRMBT is het Anna Freud Centre (AFC) in Londen. Zij stellen de kwaliteitseisen vast en kennen de licenties toe aan erkende MBT Opleidingsinstituten. Het Register MBT wordt beheerd door SRMBT in een gedelegeerde opdracht van het AFC. SRMBT houdt zich primair bezig met de uitvoering van de registratieregels en het beheer van het Register. Zij gaat niet over de inhoud van de kwaliteitseisen: deze worden vastgesteld door het AFC.

In Nederland zijn twee door het AFC erkende MBT Opleidingsinstituten waarmee nauw wordt samengewerkt: MBT Nederland en MBT Expertise. Daarnaast maakt SRMBT gebruik van de ondersteunende diensten van A Solution voor de uitvoering van haar taken.