egisteren

 

Waarom registreren?

Door te registreren maak je transparant, voor je cliënten, maar ook voor werkgevers, aan welke kwaliteitseisen je voldoet. Bovendien word je onderdeel van een lerend netwerk. Het wordt gemakkelijker in contact te komen met andere MBT-behandelaren en middels een nieuwsbrief word je op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen en bijscholingsmogelijkheden.

Met een registratie op specialistisch niveau laat je zien actief bezig te blijven met bijscholing en het op peil houden van je vaardigheden.

Een opleidingstraject tot MBT-behandelaar kan gecombineerd worden met het behalen van andere beroepsregistraties, zoals bij de BIG-opleidingen, of kan gebruikt worden voor herregistraties.

Registeren in een kwaliteitsregister gaat mogelijk ook een rol spelen bij de nieuwe beroepenstructuur binnen de GGZ. 

Registratieprocedure

Een registratie aanvragen start met het aanmaken van je eigen account met persoonlijke gegevens. Dit account is alleen voor jou toegankelijk en blijft actief zolang als je in het Register ingeschreven staat. Vanuit je eigen account kun je je eigen gegevens beheren en de (her)registraties aanvragen. Aanvragen voor (her)registratie worden beoordeeld door de CUR. Nadat zij je aanvraag hebben goedgekeurd word je opgenomen in het Register.

Hoe wordt beoordeeld of je aan de competenties voldoet?
Bij registratie als MBT Basistherapeut is het de eigen supervisor die beoordeelt of wordt voldaan aan de competenties. Je kunt de aanvraag direct indienen nadat je de supervisorverklaring hebt gekregen.

Bij registraties op specialistisch niveau wordt eerst door de eigen supervisor beoordeeld of je aan de competenties voldoet, maar vindt daarna nog een toets plaats door een onafhankelijke supervisor. Dit gebeurt op basis van opnames van therapiesessies en reflectieverslagen. De aanvraag van een registratie op specialistisch niveau is om die reden altijd een gefaseerd proces. Nadat je de supervisorverklaring van je eigen supervisor hebt gekregen, kan de aanvraag worden gestart. Wanneer de aanvraag compleet is, wordt door de CUR een onafhankelijke supervisor toegewezen. Als je ook van deze onafhankelijke supervisor een positieve beoordeling hebt gekregen, kun je dezelfde aanvraag opnieuw indienen met deze 2e verklaring erbij. Meer informatie over de richtlijnen voor opnames en reflectieverslagen en de procedure van een aanvraag op specialistisch niveau vind je HIER.

Om MBT Supervisor te worden, dien je toegelaten te worden tot één van de gelicentieerde supervisorenopleidingen. Het opleidingsinstituut beoordeelt zowel of je aan de instroomeisen voldoet als (bij afronding van de opleiding) of je aan de kwalificatie-eisen van de supervisor voldoet. Word je toegelaten tot de opleiding, dan kun je een verklaring krijgen waarmee je je in het Register kunt inschrijven als MBT Supervisor in opleiding. Bij het met goed gevolg afronden van de opleiding krijg je een tweede verklaring waarmee je je kunt inschrijven als supervisor op specialistisch niveau.

Alle regels zijn na te lezen in het registratiereglement wat HIER terug te vinden is.

 

Herregistratie

Ben je geregistreerd als MBT Basistherapeut, dan word je geadviseerd om continuerende intervisie/supervisie te doen om je kennis en vaardigheden bij te houden. Er is geen formele herregistratieregeling. Een herregistratieregeling is er wel voor registraties op specialistisch niveau en voor supervisoren. Elke 5 jaar dient herregistratie plaats te vinden. De precieze voorwaarden zijn terug te lezen bij de kwalificatie-eisen van de betreffende registratie.

 

Kosten registratie

Bij je eerste inschrijving in het Register worden eenmalige administratiekosten gerekend. Daarnaast wordt er jaarlijks een registratiebijdrage gevraagd. Ook aan de beoordeling van opnames en reflectieverslagen t.b.v. de onafhankelijke toets op competenties zijn kosten verbonden. De hoogte van de jaarlijkse registratiebijdrage is onafhankelijk van het registratieniveau en/of de hoeveelheid registraties die iemand heeft binnen het register. Het betreft een vast bedrag per jaar.

Opzeggen registratie

Registraties worden automatisch verlengd en lopen per kalenderjaar. Opzeggen kan schriftelijk via info@register-mbt.nl en dient uiterlijk een maand voorafgaand aan het nieuwe kalenderjaar te zijn gedaan (vóór 1 december).

Actuele tarieven

  • Eenmalige administratiekosten: € 25,-
  • Jaarlijkse registratiebijdragen: € 75,-
  • Beoordeling onafhankelijke supervisor: € 250,-

 

Relevante documenten t.b.v. opleidingstrajecten en registratie-aanvragen

Klik HIER voor alle relevante documenten.

 

Erkenning buitenlandse MBT-registraties

Wanneer u geregistreerd staat in een internationaal door het Anna Freud Centre erkend MBT Register en u wilt ook opgenomen worden in het Nederlandse MBT Register, dan vindt u HIER nadere informatie over de procedure en aanvraagmogelijkheden.