Kwalificatie-eisen Supervisor

Instroomcriteria, opleidingseisen en competenties MBT Supervisor

Definiëring MBT Supervisor:

  • De MBT Supervisor geeft supervisie aan MBT Basistherapeuten en MBT Therapeuten (of equivalent: MBT Systeemtherapeut, MBT Sociotherapeut, MBT Vaktherapeut) in opleiding.
  • De MBT Supervisor in opleiding is gemachtigd om supervisies te geven tot het niveau MBT Basistherapeut.
  • De supervisies zijn disciplinespecifiek, indien mogelijk.

Instroomcriteria

  • MBT Therapeut / Systeemtherapeut / Sociotherapeut / Vaktherapeut, met actueel onderhoud van die registratie.
  • Minimaal 4 jaar BIG-geregistreerd (indien van toepassing).

Opleidingseisen

Cursus

  • Door het AFC gelicentieerde MBT-supervisorencursus.

Competentiegerichte supervisie

  • Minimaal 8 sessies ‘supervisie over supervisie’ bij een geregistreerde MBT Supervisor.
  • Aanvullende supervisie ‘klinische vaardigheden’ bij een geregistreerde MBT Supervisor: op basis van de toelatingstoets voor de supervisorenopleiding wordt geformuleerd welke competenties nog een aandachtspunt zijn voor de klinische supervisies.
  • Verslag van alle sessies volgens format en een positieve schriftelijke rapportage door de supervisor aan de hand van de competenties.

Wanneer het opleidingstraject (cursorisch en het supervisietraject) met een positief advies wordt afgesloten, ontvangt de supervisant een supervisorverklaring en kan formele registratie als supervisor plaatsvinden.

Specifieke kennis en competenties MBT Supervisor

 

De MBT Supervisor beschikt over de kennis en competenties van een MBT Therapeut / Systeemtherapeut / Sociotherapeut / Vaktherapeut, aangevuld met de volgende specifieke competenties van de MBT Supervisor:

Theoretische kennis

  • Diepgaande kennis van de theoretische achtergrond van het mentaliseren en van de behandeling.
  • Begrip van parallelprocessen en groepsprocessen in teams en weten hoe te interveniëren.

Didactische kwaliteiten

  • Vertrouwd met het onderwijzen, trainen en superviseren van psychotherapie, resp. systeemtherapie, sociotherapie, vaktherapie.
  • Het vermogen om het kader voor een mentaliserende supervisie neer te zetten.
  • Het vermogen om therapieprocessen vanuit een mentaliserend kader te verduidelijken en te verklaren.
  • MBT en de klinische technieken ervan met die van andere therapieën kunnen vergelijken (overeenkomsten en verschillen).
  • Het vermogen om de relevante theoretische concepten te verbinden aan de klinische praktijk.

Persoonlijke kwaliteiten

  • In staat een open, transparante en steunende houding aan te nemen tegenover supervisandi.
  • In staat een mentaliserend proces bij supervisandi (onderling) en in teams te stimuleren.
  • In staat het zelfvertrouwen van therapeuten in hun therapiesessies te versterken.
  • In staat therapeuten te helpen om langer hun mentaliserend vermogen te behouden in de therapiesessies.

Metacompetenties

  • Het vermogen om een metapositie in te nemen ten opzichte van teamprocessen om die processen en parallelprocessen te detecteren en te managen.
  • Het oog hebben voor het zelfreflectief vermogen van een therapeut over zijn/haar kwaliteiten in relatie tot een bepaalde patiënt.
  • In staat supervisandi te beoordelen op competenties.
  • Kennis van de MBT Adherence en Competence Scale en deze adequaat kunnen toepassen/scoren.

Onderhoudstraject

  • Doorlopend werk als MBT Supervisor.
  • Minimaal 1x per jaar een bijeenkomst met collega-supervisoren met uitwisseling van opgenomen supervisies met andere supervisoren.
  • Minimaal 2 dagen per 5 jaar (= 12 uur) een dag AFC-gelicentieerde onderhoudsdag voor supervisoren.