Plaatsingsbeleid oproepen en nieuwsberichten website

Definities

Nieuwsbericht Berichten over nieuwe ontwikkelingen rond MBT en/of het Register. Denk bijvoorbeeld aan de uitgave van een nieuwe adherence-scale, de start van een onderzoeksproject of een nieuwe publicatie.
Oproep Vragen om in contact te komen met andere registerleden. Denk bijvoorbeeld aan oproepen voor het starten van een MBT-intervisiegroep of het zoeken naar een registerlid met specifieke kennis op het gebied van MBT (bijvoorbeeld embodied mentalizing of MBT en autisme).
Aanbieder Het registerlid en/of het opleidingscentrum dat het nieuwsbericht of de oproep aanbiedt voor publicatie.

Criteria voor plaatsing

 • Oproepen en nieuwsberichten kunnen aangeboden worden door registerleden, (internationaal) erkende MBT-Opleidingscentra en SRMBT.
 • De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de berichten ligt te alle tijden bij de aanbieder en niet bij SRMBT (tenzij SRMBT zelf de aanbieder is van het bericht).
 • Berichten dienen MBT-gerelateerd te zijn.
 • Berichten zijn op persoonlijke titel van de aanbieder en aanbieder dient zelf betrokken te zijn bij hetgeen in het nieuwsbericht en/of de oproep aan de orde komt (berichten van/over derden worden niet geplaatst).
 • Berichten mogen geen commerciële doeleinden hebben (waaronder ook geen werving of acquisitie).
 • Berichten worden geplaatst onder de naam van de auteur/aanbieder van het bericht.
 • Bij oproepen dienen altijd contactmogelijkheden vermeldt te worden (e-mail en/of telefoonnummer). Het secretariaat kan geen bemiddelende rol spelen.
 • SRMBT behoudt zich het recht voor berichten te weigeren wanneer zij meent dat berichten ingaan tegen de doelstellingen van SRMBT namelijk het borgen van de kwaliteit van MBT-behandelingen in Nederland en het verstrekken van informatie over kwaliteitseisen en erkende opleidingsroutes.

MBT gerelateerde scholing die aangeboden wordt voor accreditatie valt niet onder dit beleid maar onder het accreditatiebeleid en zal conform dat beleid gepubliceerd worden in de scholingsagenda.

Procedure

 1. Aanbieder kan via info@register-mbt.nl een nieuwsbericht en/of oproep aanbieden voor publicatie.
 2. SRMBT toetst of wordt voldaan aan de criteria voor plaatsing (door bestuur).
 3. SRMBT koppelt terug aan de aanbieder wanneer plaatsing geschiedt of, wanneer niet wordt voldaan aan de plaatsingscriteria, dat een bericht wordt geweigerd.