Accreditatiereglement

Criteria:

Alle MBT gerelateerde scholing geboden door gelicentieerde MBT-opleidingsinstituten komt in aanmerking voor accreditatie.
Alle MBT gerelateerde scholing geboden door erkende MBT Supervisoren komt in aanmerking voor accreditatie.

 

Beleid:

  • In aanmerking komen alle specialistishe vervolgtrainingen of workshops/lezingen/studiedagen uitgevoerd door een gelicentieerd MBT opleidingsinstituut en/of uitgevoerd door erkende MBT Supervisoren.
  • Studiepunten worden toegekend op basis van de effectieve onderwijsuren, voorbereidingstijd (bij verplichte opdrachten, inclusief eventuele online uren bij blended trainingen) en verplicht gestelde literatuur.
  • Thema dient MBT-gerelateerd te zijn.
  • Er dient een bewijs van deelname te worden afgegeven.
  • Accreditatiebeleid cq. puntentoekenning geldt niet voor de gelicentieerde basistraining (deze staat als geheel op zichzelf en is als zodanig onderdeel van de registratie als MBT Basistherapeut).

Puntentelling:

Onderdeel Beschrijving Puten / Uren Opmerkingen
Onderwijs Uren effectief onderwijs (exclusief pauzes). Bij een dagdeel wordt uitgegaan van 15 minuten pauze. Bij een hele dag wordt uitgegaan van 2x 15 minuten koffiepauze en een lunchpauze van 60 minuten. 1 uur = 1 punt

Punten worden afgerond naar hele uren, bijdrage dient minimaal 40 minuten te zijn om mee te mogen tellen.

Voorbeeld: supervisor geeft een lezeing van 50 minuten over MBT op een algemeen congres, dit telt voor 1 punt mee.

Voorbereiding / Huiswerk Ingeschatte aantal uren verplichte (voorbereidings)tijd.

Online modules:
1 uur = 1 punt

Verplichte opdrachten:
Minimaal 1 tot 3 uur = 1 punt
Vanaf 3 uur = 2 punten

Bij online modules telt het aantal uur (afgerond op hele uren).

Bij verplichte opdrachten wordt een geschatte tijdsinvestering gevraagd van de aanvrager.

Literatuur Verplicht gestelde literatuur (facultatieve literatuur telt niet mee bij de toekenning van punten).

Tot 60 pagina’s = 1 punt
Vanaf 60 pagina’s = 2 punten

Voor elke dag onderwijs mogen extra punten worden toegekend.

Voorbeeld: bij een training van 3 dagen kunnen maximaal 3 x 2 = 6 extra punten worden toegekend voor verplichte literatuur.

 

Procedure:

  • MBT Supervisoren en MBT Opleidingsinstituten melden hun scholing aan voor accreditatie bij SRMBT, dit loopt via de website van het Register.
  • SRMBT doet de weging en kent het aantal studie-uren toe.
  • SRMBT informeert aanvragers over de toekenning van het aantal studiepunten.
  • SRMBT plaatst het erkende scholingsaanbod op hun website.
  • SRMBT informeert (nieuwe) supervisor over dit beleid.

Kosten:

Voor aanvragen van accreditatie tot maximaal 4 punten worden geen kosten in rekening gebracht. Aanvragen voor accreditatie van activiteiten vanaf 4 punten worden conform het actuele tarief, zoals dat in het Huishoudelijk Reglement is vastgelegd, doorberekend.

Herregistratie:

Bij herregistratie mag gegeven onderwijs dat geaccrediteerd is eenmaal per herregistratieperiode worden opgegeven door de desbetreffende trainer/supervisor in het kader van de herregistratie. Er is geen maximaal percentage gegeven onderwijs dat mag worden ingediend t.o.v. het percentage gevolgd onderwijs. Een herregistratie kan dus aangevraagd worden volledig op basis van gegeven onderwijs. Wel wordt van trainers/supervisoren verwacht dat zij zich voortdurend zelf blijven bijscholen en zoveel als mogelijk alle bestaande specialistische vervolgtrainingen gevolgd hebben.