Accreditatiereglement

Criteria:

Alle MBT gerelateerde scholing geboden door gelicentieerde MBT-opleidingsinstituten komt in aanmerking voor accreditatie. 
Alle MBT gerelateerde scholing geboden door erkende MBT Supervisoren komt in aanmerking voor accreditatie.  

 

Beleid:

  • In aanmerking komen alle specialistisch vervolgtrainingen of workshops/lezingen/studiedagen uitgevoerd door een gelicentieerd MBT opleidingsinstituut en/of uitgevoerd door erkende MBT-supervisoren.
  • Studiepunten worden toegekend op basis van de effectieve uren onderwijs, voorbereidingstijd (bij verplichte opdrachten, inclusief eventuele online uren bij blended trainingen) en verplicht gestelde literatuur.
  • Thema dient MBT-gerelateerd te zijn.
  • Er dient een bewijs van deelname te worden afgegeven waarop het aantal toegekende accreditatiepunten wordt vermeld.  
  • Accreditatiebeleid cq puntentoekenning geldt niet voor de gelicentieerde basistraining (deze staat als geheel op zichzelf en is als zodanig onderdeel van de registratie als MBT basistherapeut).

Puntentelling:

Onderdeel Beschrijving Puten / Uren Opmerkingen
Onderwijs

Uren effectief onderwijs (exclusief pauzes). 

Bij een dagdeel wordt uitgegaan van 15 min pauze. 

Bij een dag wordt uitgegaan van 2x 15 min koffie/theepauze en een lunchpauze van 60 min.  

1 uur = 1 punt

Punten worden afgerond naar hele uren, bijdrage dient minimaal 40 min te zijn om mee te mogen tellen. 

Vb: supervisor geeft een lezing van 50 min over MBT op een algemeen congres dan telt dit voor 1 punt.

Voorbereiding / Huiswerk Ingeschatte aantal uren verplichte (voorbereidings)tijd.

Online modules:
1 uur = 1 punt

Verplichte opdrachten:

 • Minimaal 1 tot 3 uur = 1 punt
 • Vanaf 3 uur = 2 punten

Bij online-modules telt het aantal uur (afgerond op hele uren).  

Bij verplichte opdrachten wordt een geschatte tijdsinvestering gevraagd van de aanvrager.  

Literatuur Verplicht gestelde literatuur (facultatieve literatuur telt niet mee bij de toekenning van punten).

Tot 60 pagina’s = 1 punt
Vanaf 60 pagina’s = 2 punten

Voor elke dag onderwijs mogen extra punten worden toegekend.

Voorbeeld:
bij een training van 3 dagen kunnen maximaal 3 x 2 = 6 extra punten worden toegekend voor verplichte literatuur.

 

Procedure:

  • MBT supervisoren en MBT opleidingsinstituten melden hun scholing aan voor accreditatie bij SRMBT, dit loopt via de website van het Register.  
  • SRMBT doet de weging en kent het aantal studie-uren toe (vooralsnog wordt deze taak bij het CUR gelegd op termijn wordt geëvalueerd of dit passend is binnen de taken van het CUR of dat een aparte commissie moet worden ingesteld).  
  • SRMBT informeert aanvragers over de toekenning van het aantal studiepunten.
  • SRMBT plaatst het erkende scholingsaanbod op hun website.

Kosten:

Aanvragen van accreditatie tot maximaal 3 punten (1 dagdeel) worden geen kosten in rekening gebracht.
Aanvragen voor accreditatie van activiteiten vanaf 4 punten worden conform het actuele tarief, zoals dat in het Huishoudelijk Reglement is vastgelegd, doorberekend.